Carta de compromís

Missatge d'error

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/valldaur/public_html/index.php:3) in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2410 of /home/valldaur/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/valldaur/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/valldaur/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/valldaur/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/valldaur/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/valldaur/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/valldaur/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/valldaur/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/valldaur/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/valldaur/public_html/index.php:3) a drupal_send_headers() (línia 1221 de /home/valldaur/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/valldaur/public_html/index.php:3) a drupal_send_headers() (línia 1221 de /home/valldaur/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).
 • Notice: Undefined variable: link2 a include() (línia 31 de /home/valldaur/public_html/sites/all/themes/valldaurazen/templates/calendar-datebox.tpl.php).

La Llei d’Educació Catalana, a l’article 20, demana a les famílies i a les escoles que signin un compromís educatiu.

La família i l’escola tenen l’objectiu comú de vetllar i col·laborar per millorar el benestar de l’infant.  Aquesta carta de compromís s’ha de basar en la confiança i la corresponsabilitat de tots.

Conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos:

Són compromisos comuns de la família i de l’escola

 1. Reconèixer i vetllar per la singularitat, identitat i la història de cadascú.
 2. Ajudar a construir el seu projecte de vida, a compartir la seva experiència i acompanyar-los en el seu desenvolupament personal.
 3. Donar-los eines per fer-se responsables de la pròpia vida i de la dels altres.
 4. Donar-los a conèixer els seus drets reconeguts a la Convenció dels Drets dels Infants i els seus deures, a mesura que van creixent i poden anar assumint responsabilitats.
 5. Mostrar-los el món,  ajudar-los a prendre les seves decisions i preveure les conseqüències d’aquestes.
 6. Ajudar-los a ser crítics i constructius amb ells mateixos i amb els altres.
 7. Acompanyar respectant la diversitat, els ritmes d’aprenentatge i de maduració de cada nen i de cada nena i fent créixer al màxim les seves potencialitats.
 8. Valorar el temps de descans i de joc.
 9. Ajudar-los a conèixer, expressar i gestionar les seves emocions i reconèixer les de les altres persones.
 10. Promoure  el sentiment de pertinença a la societat i d’acció sobre la construcció d’aquesta.
 11. Ajudar-los a adquirir els valors lligats al respecte del medi ambient.
 12. Escoltar, riure i consolar quan s’escaigui.
 13. Ensenyar a resoldre els conflictes d’una manera pacífica i dialogant.
 14. Mostrar el valor de l’esforç com a base per a  l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal.
 15. Fomentar hàbits d’higiene i estils de vida saludables.
 16. Respectar el projecte educatiu de l’escola i les normes de convivència.

Són compromisos de l’escola

 1. L’escola es compromet a mantenir i desenvolupar els principis del Projecte Educatiu de Centre al voltant de dos eixos principals: el respecte a tots els aspectes dels infants i el convenciment d’una pràctica educativa basada en l’aprenentatge vivencial i significatiu.
 2. Mantenir i promoure el contacte amb les famílies.
 3. Crear les estructures de comunicació i participació segons els principis del Projecte educatiu.
 4. Gestionar la demanda de les necessitats del centre davant les Administracions i els organismes quan s’escaigui.
 5. Donar suport i acompanyament a l’organització de les famílies de l’escola.

Són compromisos de la família

 1. La família es compromet a participar, col·laborar,  compartir el Projecte Educatiu de Centre a través dels canals de participació.
 2. Conèixer els criteris metodològics, d’organització i de funcionament i respectar-los.
 3. Mantenir sempre la comunicació amb el centre, mitjançant l’agenda o parlant directament amb l’equip docent sempre que sorgeixin dubtes o situacions que necessitin ser resoltes, o qualsevol aspecte relacionat amb l’aplicació del PEC.
 4. Facilitar a l’escola les informacions que siguin rellevants pel desenvolupament o el benestar  l’infant.
 5. Participar amb els docents de les actuacions per la millora de qualsevol aspecte referit a l’infant.